POST Bill/Get

Faturaları filtreler.

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

BILL_ID: tabloadki tekil iddir. Bu değer 0'dan büyük gönderilirse, BILL_ID' ye göre filtreler. 0 ve 0'dan küçük değerler için bu parametreye göre filtreleme yapmaz. START_DATE: String olarak 31.12.2021 formatında veri kabul eder, eğer boş gönderilirse bu alana göre filtreleme yapmaz, dolu gönderilir ise bu tarihten itibaren olan faturaları filtreler. END_DATE: String olarak 31.12.2021 formatında veri kabul eder, eğer boş gönderilirse bu alana göre filtreleme yapmaz, dolu gönderilir ise bu tarihten önce olan faturaları filtreler. CELL_PHONE: String olarak 10 haneli cep telefonuna göre filtreler. Sistemde cep telefonu tekil kullanıcı adıdır, boş gönderilir ise bu alana göre filtreleme yapmaz. IS_BILLED: =0 için faturalandırılmamışları filtreler, =1 için faturalandırılanları filtreler, -1 için bu alana göre filtreleme yapmaz. PAGE_NO, PAGE_COUNT birlikte çalışır. Bu değerlerden herhangi biri 0 ya da negatif gönderilir ise pagination çalışmaz, PAGE_NO=1 PAGE_COUNT=50 için tarihe göre azalan sıralama yapar ve ilk 50 kaydı döner.

BILL_QUERY
NameDescriptionTypeAdditional information
BILL_ID

integer

None.

START_DATE

string

None.

END_DATE

string

None.

CELL_PHONE

string

None.

IS_BILLED

integer

None.

PAGE_NO

integer

None.

PAGE_COUNT

integer

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "BILL_ID": 1,
 "START_DATE": "sample string 2",
 "END_DATE": "sample string 3",
 "CELL_PHONE": "sample string 4",
 "IS_BILLED": 5,
 "PAGE_NO": 6,
 "PAGE_COUNT": 7
}

text/html

Sample:
{"BILL_ID":1,"START_DATE":"sample string 2","END_DATE":"sample string 3","CELL_PHONE":"sample string 4","IS_BILLED":5,"PAGE_NO":6,"PAGE_COUNT":7}

application/xml, text/xml

Sample:
<BILL_QUERY xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/bnfBLL.SYSTEM">
 <BILL_ID>1</BILL_ID>
 <CELL_PHONE>sample string 4</CELL_PHONE>
 <END_DATE>sample string 3</END_DATE>
 <IS_BILLED>5</IS_BILLED>
 <PAGE_COUNT>7</PAGE_COUNT>
 <PAGE_NO>6</PAGE_NO>
 <START_DATE>sample string 2</START_DATE>
</BILL_QUERY>

application/x-www-form-urlencoded

Sample:

Sample not available.

Response Information

Resource Description

ResultOfListOfBILL
NameDescriptionTypeAdditional information
m_cData

Collection of BILL

None.

m_cDetail

ProcessResult

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "m_cData": [
  {
   "BILL_ID": 1,
   "DATE": "2024-05-29T02:24:38.2099168+03:00",
   "SYSTEM_USER_ID": 3,
   "NAME": "sample string 4",
   "SURNAME": "sample string 5",
   "CELL_PHONE": "sample string 6",
   "EMAIL": "sample string 7",
   "ADDRESS": "sample string 8",
   "ID": "sample string 9",
   "INFO": "sample string 10",
   "PRICE": 11,
   "IS_BILLED": true
  },
  {
   "BILL_ID": 1,
   "DATE": "2024-05-29T02:24:38.2099168+03:00",
   "SYSTEM_USER_ID": 3,
   "NAME": "sample string 4",
   "SURNAME": "sample string 5",
   "CELL_PHONE": "sample string 6",
   "EMAIL": "sample string 7",
   "ADDRESS": "sample string 8",
   "ID": "sample string 9",
   "INFO": "sample string 10",
   "PRICE": 11,
   "IS_BILLED": true
  }
 ],
 "m_cDetail": {
  "m_eProcessState": 0,
  "m_sClass": "sample string 1",
  "m_sMethod": "sample string 2",
  "m_iLastId": 3,
  "m_cDataTable": null,
  "m_lUserMessageList": [
   "sample string 1",
   "sample string 2"
  ],
  "m_sErrorMessage": "sample string 4",
  "m_cException": {
   "ClassName": "System.Exception",
   "Message": null,
   "Data": null,
   "InnerException": null,
   "HelpURL": "sample string 1",
   "StackTraceString": null,
   "RemoteStackTraceString": null,
   "RemoteStackIndex": 0,
   "ExceptionMethod": null,
   "HResult": 3,
   "Source": "sample string 2",
   "WatsonBuckets": null
  }
 }
}

text/html

Sample:
{"m_cData":[{"BILL_ID":1,"DATE":"2024-05-29T02:24:38.2099168+03:00","SYSTEM_USER_ID":3,"NAME":"sample string 4","SURNAME":"sample string 5","CELL_PHONE":"sample string 6","EMAIL":"sample string 7","ADDRESS":"sample string 8","ID":"sample string 9","INFO":"sample string 10","PRICE":11,"IS_BILLED":true},{"BILL_ID":1,"DATE":"2024-05-29T02:24:38.2099168+03:00","SYSTEM_USER_ID":3,"NAME":"sample string 4","SURNAME":"sample string 5","CELL_PHONE":"sample string 6","EMAIL":"sample string 7","ADDRESS":"sample string 8","ID":"sample string 9","INFO":"sample string 10","PRICE":11,"IS_BILLED":true}],"m_cDetail":{"m_eProcessState":0,"m_sClass":"sample string 1","m_sMethod":"sample string 2","m_iLastId":3,"m_cDataTable":null,"m_lUserMessageList":["sample string 1","sample string 2"],"m_sErrorMessage":"sample string 4","m_cException":{"ClassName":"System.Exception","Message":null,"Data":null,"InnerException":null,"HelpURL":"sample string 1","StackTraceString":null,"RemoteStackTraceString":null,"RemoteStackIndex":0,"ExceptionMethod":null,"HResult":3,"Source":"sample string 2","WatsonBuckets":null}}}

application/xml, text/xml

Sample:
<ResultOfArrayOfBILLQMrHQ08a xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/bnfOBJ">
 <m_cData xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/bnfBLL.SYSTEM">
  <d2p1:BILL>
   <d2p1:ADDRESS>sample string 8</d2p1:ADDRESS>
   <d2p1:BILL_ID>1</d2p1:BILL_ID>
   <d2p1:CELL_PHONE>sample string 6</d2p1:CELL_PHONE>
   <d2p1:DATE>2024-05-29T02:24:38.2099168+03:00</d2p1:DATE>
   <d2p1:EMAIL>sample string 7</d2p1:EMAIL>
   <d2p1:ID>sample string 9</d2p1:ID>
   <d2p1:INFO>sample string 10</d2p1:INFO>
   <d2p1:IS_BILLED>true</d2p1:IS_BILLED>
   <d2p1:NAME>sample string 4</d2p1:NAME>
   <d2p1:PRICE>11</d2p1:PRICE>
   <d2p1:SURNAME>sample string 5</d2p1:SURNAME>
   <d2p1:SYSTEM_USER_ID>3</d2p1:SYSTEM_USER_ID>
  </d2p1:BILL>
  <d2p1:BILL>
   <d2p1:ADDRESS>sample string 8</d2p1:ADDRESS>
   <d2p1:BILL_ID>1</d2p1:BILL_ID>
   <d2p1:CELL_PHONE>sample string 6</d2p1:CELL_PHONE>
   <d2p1:DATE>2024-05-29T02:24:38.2099168+03:00</d2p1:DATE>
   <d2p1:EMAIL>sample string 7</d2p1:EMAIL>
   <d2p1:ID>sample string 9</d2p1:ID>
   <d2p1:INFO>sample string 10</d2p1:INFO>
   <d2p1:IS_BILLED>true</d2p1:IS_BILLED>
   <d2p1:NAME>sample string 4</d2p1:NAME>
   <d2p1:PRICE>11</d2p1:PRICE>
   <d2p1:SURNAME>sample string 5</d2p1:SURNAME>
   <d2p1:SYSTEM_USER_ID>3</d2p1:SYSTEM_USER_ID>
  </d2p1:BILL>
 </m_cData>
 <m_cDetail>
  <m_cDataTable i:nil="true" />
  <m_cException xmlns:d3p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System">
   <ClassName xmlns:d4p1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" i:type="d4p1:string" xmlns="">System.Exception</ClassName>
   <Message i:nil="true" xmlns="" />
   <Data i:nil="true" xmlns="" />
   <InnerException i:nil="true" xmlns="" />
   <HelpURL xmlns:d4p1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" i:type="d4p1:string" xmlns="">sample string 1</HelpURL>
   <StackTraceString i:nil="true" xmlns="" />
   <RemoteStackTraceString i:nil="true" xmlns="" />
   <RemoteStackIndex xmlns:d4p1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" i:type="d4p1:int" xmlns="">0</RemoteStackIndex>
   <ExceptionMethod i:nil="true" xmlns="" />
   <HResult xmlns:d4p1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" i:type="d4p1:int" xmlns="">3</HResult>
   <Source xmlns:d4p1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" i:type="d4p1:string" xmlns="">sample string 2</Source>
   <WatsonBuckets i:nil="true" xmlns="" />
  </m_cException>
  <m_eProcessState>SystemException</m_eProcessState>
  <m_iLastId>3</m_iLastId>
  <m_lUserMessageList xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
   <d3p1:string>sample string 1</d3p1:string>
   <d3p1:string>sample string 2</d3p1:string>
  </m_lUserMessageList>
  <m_sClass>sample string 1</m_sClass>
  <m_sErrorMessage>sample string 4</m_sErrorMessage>
  <m_sMethod>sample string 2</m_sMethod>
 </m_cDetail>
</ResultOfArrayOfBILLQMrHQ08a>